ANNONS

Debatt: ”Vallentuna drar in stöd för att spara pengar”

Neddragningarna
Neddragningarna
I höstas skrev socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson, C, en debattartikel där han hävdade att socialförvaltningens arbete håller god kvalitet.
Men de här föräldrarna, vars son behöver LSS-stöd, håller inte alls med.
ANNONS

Socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C) skriver att socialförvaltningens arbete inte ska svartmålas och att det håller god kvalitet.

Nämndordföranden: ”Svartmåla inte Vallentunas socialförvaltning”

Men när det gäller insatser enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) är det fel. Socialförvaltningen har nämligen börjat dra in på hjälp till funktionshindrade.

Vi har en 14-årig son med autism och utvecklingsstörning som har fått sin möjlighet att vara på korttidsboende minskad med mer än två tredjedelar. Och vi känner till ytterligare fyra familjer som fått sin hjälp enligt LSS kraftigt minskad.

LSS ska ge funktionshindrade ett så gott och självständigt liv som möjligt. Lagen ska också kunna ge anhöriga avlastning. I lagen betonas att stöd ska utformas utifrån individuella behov.

När socialförvaltningen gör liknande neddragningar för flera personer och familjer ungefär samtidigt är det inte individuella behov som styr, utan det handlar om generella besparingar.

Einarsson skriver en del om kostnadseffektivitet. Och det är klart, om socialförvaltningen kraftigt minskar hjälpen till samhällets svaga, då minskar kostnaderna och resultatet förbättras. Men det är fel enligt hur det var tänkt när LSS infördes. Och är det ett sådant samhälle vi vill ha?

Björn Larsson och Maria Salomon

ANNONS
ANNONS