Debatt: Vision för Vaxholm

Den planerade bebyggelsen på Norrberget blir vacker, levande och tillgänglig. Det skriver gruppledarna för allianspartierna samt MP i en insändare om Norrberget.

Vilken stad vill vi leva i och vad ska Vaxholm erbjuda våra invånare?

För att ge alla barn bättre förutsättningar till en aktiv och effektiv skol- och fritid, beslutade Alliansen 2011 att Campusområdet skulle byggas.

Idag har vår nya högstadieskola invigts med moderna och väl integrerade lokaler för kultur och idrott. 2011 beslutades också att den nya högstadieskolan skulle finansieras genom bostäder på Norrberget.

Vacker och levande förlängning av innerstaden

Den planerade trähusbebyggelsen, där mindre och större lägenheter samsas med radhus och en ny, modern förskola, blir en vacker, levande och inbjudande förlängning av Vaxholms innerstad, året runt.

Dessutom kommer området bli en öppen, grön och tillgänglig stadsdel med strandpromenad för alla. På det här sättet vill vi fortsätta utveckla Vaxholms kommun, i samråd med engagerade invånare och i samtal om vilka behov vi har och hur vi bäst tillmötesgår dem.

Vilseledande och lögnaktig pamflett

Vi planerar alltså INTE ytterligare 1500 bostäder på Vaxön, (utan 240), och vi kommer INTE exploatera Vaxön för att utplåna Vaxholms profil, som oppositionen, Vaxholms vänner och Bevara Norrberget lögnaktigt hävdar i sin pamflett ”Viktigast i Vaxholm”, som på ett vilseledande sätt plagierar kommunens officiella informationsblad.

Rena lögner och okontrollerade uppgifter

Den påstått allsidiga informationen innehåller mängder av rena lögner och okontrollerade uppgifter, se våra hem- och facebooksidor för samtliga tillrättalägganden av Nej-sidans ”alternativa fakta”, t ex att Norrberget ska sprängas bort, att vi ska bebygga grönområden som Lägret och Officersparken, eller att Montessoriskolan ska rivas i Johannesbergsparken.

Detta är rena lögner. Vi baxnar. Det är skandal att oppositionen står bakom direkt vilseledande information som allvarligt underminerar Nej-sidans trovärdighet.

Rösta ja till nya bostäder och utveckling i den rådgivande folkomröstningen den 10 september!

Gruppledarna för majoriteten: Michael Baumgarten (L), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Malin Forsbrand (C), Lars Lindgren (M).