Debatten om Slussen är inte demokratisk

Slussens kritiker har svårt att höras, anser skribenten.
Slussens kritiker har svårt att höras, anser skribenten.

Svar på insändaren ”Vi döljer inget om Slussenbygget” den 11 december:

Med stora reklaminsatser försöker man sälja nya Slussen. Till exempel vilseleder bildmaterialet om hur platsen kommer att se ut, om den nu alls byggs efter det att detaljplanen upphävts av Mark- och miljödomstolen.

Den åttafiliga trafikleden som dominerar detaljplanen stryker förbi tre glashus. Det största har en utsträckning av 70 meter och en högsta höjd av nio meter. Denna kolossala byggnad tar bort en stor del av utsikten, sitt material till trots.

Glashusen ska användas till kultur, påstås det. Det stämmer inte riktigt med de nedskärningar som det nuvarande kulturborgarrådet ägnar sig åt. På de vackert kolorerade bilderna av glashusen får man inte någon uppfattning av deras storlek och hur nära varandra de är placerade.

Bildvinklarna är manipulerade så att man ska tro att ”siktlinjerna” visar mer av utsikten än de skulle göra i verkligheten. Löftena om evakueringsbostäder lär bli svåra att infria i bostadsbristens Stockholm och idén om ”paviljonger” är inte heller realistiska, för hur ska man kunna härbärgera familjer i de jobbarbaracker som finns vid Tantolunden?

Slussenprojektet har tillgång till stora ekonomiska resurser medan kritiker har svårt att göra sig hörda. Situationen är odemokratisk.