ANNONS

Delaktighet grunden för lyckad integration

ANNONS

Integration kan defineras som människornas möjligheter till delaktighet och inflytande i ett samhälle där samhället tillgodoser individen med verktyg – utbildning eller arbete. Dagens Sverige är tyvärr ett segregerat land med enklaver av olika etniska grupper som i längden kan skapa motsättningar i samhället och därefter främlingsfientlighet och rasism. Sedan 80-talet har två kategorier av människor immigrerat till Sverige: efter en kort tid i Sverige hittar de högbildade sina roller och bidrar till positiva effekter i samhället. Andra gruppen består mest av folk med låg eller ingen utbildning alls i bagaget som redan från början och för att känna tryggheten i det nya landet, fastnar i gamla kulturella rötter och utövar dessa även här i det svenska samhälle utan att kunna kommunicera med andra. Detta orsakar konflikter inte bara med samhället utan även med barnen och kommande generationer som växer upp här. Motsättningarna visar sig ibland i form av grova kränkningar av mänskliga rättigheter bland annat i form av ”hedersvåld”. Det är dessa människor vi måste arbeta med och integrera i samhället genom att utbilda och öka kompetensen för att de skall kunna delta i samhällsaktiviteter och bli stolta medborgare. Arbete och kommunikation mellan minoriteter och majoritetsbefolkningen, är grunden till alla samhällen med tillfredsställande integration. Arbete skapar kontaktytor och relationer där man lär sig att respektera olika åsikter i vardagen. Men tyvärr är det undantagen som får mest publicitet i media. Många nyanlända som lär sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter som de berövats i sina hemländer. Vid ett återvändande importerar dessa människor den svenska demokratimodellen och jämställdheten till sina hemländer. I en fungerande integration finns inga förlorare! Dagens integrationspolitik passiviserar människor. När alla får lika möjligheter att bli självständiga individer har det första riktiga steget till integration tagits.

Cyrus Pairawan (MP)

ordförande kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Kurdo Baksi (MP)

Kanditat till Europaparlamentet

ANNONS