”C har inte deltagit i några hemliga möten”

Anne-Li Hilbert, Gruppledare Centerpartiet i Österåker
Enligt Anne-Li Hilbert (C) strider inte arvodena mot kommunens regler och mötena har inte varit hemliga.
De arvoderade alliansmöten har aldrig varit hemliga. Det skriver Anne-Li Hilbert, Centerpartiet i en insändare. Hon anser att socialdemokraternas anklagelser om oegentligheter är grundlösa.

De möten vi deltar i inom alliansen handlar om att vi tillsammans med kommunstyrelsens ordförande bereder ärenden som är på väg upp till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

”Strider inte mot bestämmelser”

De är inte på något sätt en hemlighet och har aldrig varit. Det är helt självklart att vi måste göra ett arbete innan ärenden läggs på bordet. Vi tar vårt uppdrag på allvar och lägger den tid och energi som krävs för det. För det får vi ett mötesarvode som inte strider mot några bestämmelser, vilket styrks av beslut i fullmäktige och av den socialdemokratiskt ledda revisionen.

De är inte på något sätt en hemlighet och har aldrig varit

Anne-Li Hilbert (C)

”Grundlösa anklagelser”

Alternativet skulle vara att bekosta ytterligare två kommunalråd i kommunen vilket självklart skulle vara mycket dyrare. Inom alliansen sker ett lagarbete där vi gemensamt tar ansvar för utfallet och vi deltar från Centerpartiet på de mötena. Det vore väldigt konstigt annars.

Jag hoppas nu att S kan höja nivån och istället för att lägga tiden på att komma med grundlösa anklagelser vara med och göra Österåker ännu bättre – det vore bra för våra kommuninvånare.

Anne-Li Hilbert, Gruppledare Centerpartiet i Österåker