Demokratin är satt på undantag i kommunen

Revisorerna har haft synpunkter på bygget av Nyboda skola.
Revisorerna har haft synpunkter på bygget av Nyboda skola.

De borgerliga i Tyresö kommun förlorar gradvis all sin trovärdighet hos väljarna. Först ett totalt nederlag i folkomröstningen om avgifterna i äldreomsorgen.

I strid med alla vallöften höjde de avgifterna. När sedan 80 procent i en folkomröstning underkände höjningen, så struntade de borgerliga i valresultatet. Och nu (!): Ett monumentalt miljon-schabbel med ett av kommunens hittills största byggnadsprojekt, Nyboda skola!

Kommunens revisorer underkänner hela hanteringen av bygget av Nyboda skola i en för de borgerliga förödande rapport. Ärendet har inte vare sig ”verksamhetsmässigt” eller ”ekonomiskt” hanterats på ett ”ändamålsenligt sätt” och är ”inte förenligt med god ekonomisk hushållning”, skriver revisorerna.

Kostnaderna ökade på kort tid från 3 miljoner kronor till 107 miljoner och sedan till 203 miljoner och torde till sist hamna på cirka 300 miljoner kronor, utan tillräcklig information till kommunfullmäktige. Dessutom är skolan kraftigt överdimensionerad. En hel våning står tom i brist på elever!

Byggentreprenören, inte helt oskyldig till fördyringarna, anlitades utan ”tydligt utvärderingskriterium i förfrågningsunderlaget”. Revisorsprosa för, kort sagt, schabbel vid val av entreprenör! Hårdare kritik än så kan knappast en revision rikta mot en kommunledning. Ett totalt underkännande! Och revisorerna är helt enhälliga! Såväl de ”egna” moderata revisorerna, som de socialdemokratiska. För att inte tala om de professionella revisorerna från Price Waterhouse Company.

Men inte nog med det! Sedan stoppar den borgerliga ordföranden i kommunfullmäktige en debatt i fullmäktige om den förödande revisionsrapporten, med hänvisning till att kommunstyrelsen inte berett ärendet!

Trots att kommunstyrelsen faktiskt redan berett ärendet och trots att kommunstyrelsen inte är behörig att bereda ärendet eftersom revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige. Demokratin är satt på undantag i Tyresö kommun. Dags för förändring!

Upprörd väljare

När sedan 80 procent i en folkomröstning underkände höjningen, så struntade de borgerliga i valresultatet.