Demokratin ökar utan parlamentet

Under tre år har det pågått ett demokratiprojekt som heter ”Värmdö ungdomsparlament”. Projektet har nu nått vägs ände och en utvärdering har gjorts.

Under dessa år har knappt 300 ungdomar, varav cirka hälften från vår egen kommun, fått delta i ett av skolan arrangerat projekt som kallas ungdomsparlament. Från dessa olika parlament har det utkristalliserats olika ”motioner” som har behandlats inom förvaltningen.

Motionerna har speglat våra unga vuxna inom skolan och har ofta handlat om förbättringar, till exempel bättre uppehållsrum, bättre ventilation eller bättre skolmat.

Vi inom koalitionen vill bredda och fördjupa detta demokratiarbete. Det kan ske genom att fortsätta att stötta gymnasieskolorna med hjälpmedel för att under en heldag beskriva demokrati i praktiken. Avsikten är också att ta kontakt med de unga vuxna via olika kanaler för att nå dem och få deras åsikter i olika viktiga frågor.

Oppositionen vill fortsätta att begränsa våra unga till 45 röster en gång om året. Vi vill utöka till att bli potentiellt flera tusen röster flera gånger om året som kan göra sina röstwe hörda i det som ligger dem varmast om hjärtat.”

Fredrik Sneibjerg (FP)

ordförande kultur

och fritidsnämnden