Demokratin sätts ur spel vid byggen

svar ”Det är livsviktigt att överklaga nybyggen” den 5 mars:

Du har alldeles rätt i att vi medborgare måste protestera mot den miljödestruktiva politik som bedrivs i Stadshuset. Tyvärr verkar det inte hjälpa med att överklaga genom det samrådsförfarande som finns.

Demokratin sätts ur spel i alla möjliga sammanhang för att Stockholm ska bli en mångmiljonstad att skryta med i Europa.

Varenda träd och grönområde innanför kommunens gränser är utrotningshotat. Den så kallade tv-eken sågades mot medborgarnas högljudda protester ner hösten 2011, helt emot alla demokratiska spelregler. Årstafältet som är ett olämpligt område för bebyggelse (på grund av markförhållanden) är nu akut hotat efter ett fåfängt samrådsförfarande under sju års tid där alla synpunkter som medborgarna fört fram helt har ignorerats.

Bo Hellgren och Gunnar Hallman, Årsta