Den gropiga vägen behöver ny asfalt

Jag undrar hur det går till när ansvariga beslutar om var det ska läggas ny asfalt på vägar och gångbanor. Förra året kunde vi läsa i tidningen och se att gång- och cykelbanan från Vallentuna centrum till Veda golf- och ridcenter fick ny asfalt, och i förlängningen även till Lindholmen. Samtidigt är Vadavägen i Brottby så dålig att jag med flera nu kör vänstertrafik på vissa sträckor ut från Karby. Vägen är så dålig med kraftiga gropar och tvättbrädor, och vägbanan är på väg ner i diket på flera ställen.

Då jag kör runt ganska mycket i kommunen så kan jag konstatera att det är väldigt få som nyttjar gång- och cykelbanan som nu är slät och fin (alla färgglada träningscyklister ligger ju som vanligt i klungor på vägen och ­irriterar bilister), medan jag varje gång jag kör på Vadavägen möter ett antal bilar. Prioriteringen är för mig obegriplig!

M. Kani