Den nya korsningen funkar illa

Ankdammsrondellen var en väl fungerande trafikplats med höga vackra lövträd. Den har nu förvandlats till en dåligt fungerande korsning som kommer att bli ännu sämre när tvärbanan trafikeras.

Jag föreslår att namnet ändras till Ankdammshybriden, som då kan behållas om man senare tvingas göra om platsen till rondell.

Tage