Den nya majoriteten sviker tjejers idrottande

Nyligen beslutade den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad att avsluta stora delar av projektet Järvalyftet idrott som funnits och varit omtyckt i Järvaområdet sedan 2007. Syftet med projektet har varit att aktivera barn och unga i stadsdelarna runt Järvafältet genom att erbjuda simundervisning, lovverksamhet och öppen idrottsverksamhet.

Nu har den rödgrönrosa majoriteten beslutat att lägga ner stora delar av projektet genom att minska projektbudgeten från 4,5 miljoner kronor till cirka en miljon kronor. Det räcker för att bekosta Djurgårdsandans drive in-fotboll året ut men all övrig verksamhet försvinner.

Vi tycker att det är förargligt att lägga ner all den verksamhet som främst riktar sig till tjejer – en grupp som generellt idrottar mindre än killar.Det går tvärs emot både stadens idrottspolitiska mål om fler stockholmare i rörelse samt ambitionen om att satsa på stadsdelarna i ytterstaden.

Innan valet förra året lovade den nuvarande majoriteten att man skulle satsa på att förbättra idrottsmöjligheterna för tjejer i ytterstaden, när de nu kommit till makten gör de tvärtom.

Vi vill att projektet i sin helhet ska få finnas kvar och möjliggöra för fler barn och unga i Järvaområdet att kunna idrotta och få en meningsfull fritidssysselsättning.

Regina Kevius (M), vice

ordförande idrottsnämnden

Ole Jörgen Persson (M), vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Benjamin Dousa (M), vice

ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Löftet innan valet om att förbättra idrottsmöjligheterna för tjejer i ytterstaden har svikits, anser skribenterna.foto: Mostphotos

Vi tycker att det är förargligt att lägga ner all den verksamhet som främst riktar sig till tjejer.