Det är du som kör som ska stanna

På morgonen den 12 september skulle jag följa mina barn till Rosenlundskolan. När vi står vid övergångstället och ska gå över Sandbäcksvägen (precis nedanför Högbacka) kommer du körande i hög fart och stannar inte. Jag får själv gå ut en bit i gatan och sträcka fram armen för att du ska se oss och stanna.

Vad tänker du med? Barnen jag går med är små. Det är du som ska stanna, inte barnen. Skärpning!

Jag ser även att du har två äldre barn i bilen. Du kanske skulle låta dem gå i stället för att köra på andras?

Alla som kör sina barn till och från Rosenlundskolan: se er för och håll hastigheten!

Arg mamma