Det är en expansion – ingen inbromsning

svar till ”Alliansen bromsar regionens tillväxt” den 15 september.

Miljöpartiet i landstinget och i Täby skriver att Alliansen bromsar regionens tillväxt med hänvisning till neddragningen av kollektivtrafiken. Men det verkar som Malin Karlsson och Rolf Öberg har fått det mesta om bakfoten.

Stockholmsregionens ekonomi har vuxit med en femtedel (19 procent), mätt som bruttoregion­produkt per invånare mellan 2006 och 2014. Antalet sysselsatta har ökat med 18 procent under perioden och även andelen sysselsatta, från 69 till 71 procent. Länets andel av landets BNP har ökat från 29 till 32 procent, det vill säga med 3 procenten-heter (10 procent). Detta är ingen inbromsning, utan tvärtom en rejäl expansion.

Att Alliansen skulle ha bromsat kollektivtrafikens utveckling är en annan myt, som saknar stöd i verkligheten. Mellan 2006 och 2013 har detta hänt med trafiken:

Trafiksystemet har byggts ut för 33 miljarder kronor.

Sittplatskilometrarna har ökat med 16 procent.

Resandet har ökat med 15 procent.

Kostnaderna har ökat med 30 procent, men periodkortet ”bara” med 19 procent.

Kostnaderna har ökat med 3 miljarder kronor, biljettintäkterna med 1,8 miljarder och skatte­bidragen med 1,2 miljarder (dessa ekonomiska tal i fasta priser).

Jämfört med ett snittlän i övriga Sverige omfattar SL-trafiken ett nio gånger större utbud, sam­tidigt som medelpriset för att göra en resa med SL bara kostar hälften så mycket. Man kan så­ledes säga att Stockholmarna får ut 18 gånger mer trafik per satsad biljettkrona. Att då rösta nej till en prishöjning med en hundralapp och hävda att den skulle vara förödande är oseriöst.

Besparingen på 300 miljoner kronor motsvarar en neddragning av kostnaderna med 2,2 procent. Denna bantning motsvarar ett bortfall av ett års expansion av de åtta år som Alliansen styrde under de två föregående mandatperioderna. 7/8-delar av expansionen finns ju kvar.

Slutsatsen blir faktiskt helt tvärtom: Alliansen har byggt ut SL-trafiken och stimulerat regionens tillväxt – även när neddragningen inkluderas.

Göran Tegnér, Ledamot (FP)

Tekniska nämnden, Lidingö, och trafikanalytiker