Det är fritt fram att cykla i bilfilen

Svar på insändaren ”Cykelbanan är en påbjuden körbana” den 23 juni:

Cykelbanan är förvisso påbjuden körbana, men följande trafikregel är ännu mer påbjuden: ”Fordonsförare skall anpassa sig efter vad omständigheterna påkallar för att förebygga olyckors uppkomst”.

Många gånger har jag ropat till polisen: ”Titta här, jag cyklar i bilfilen, eftersom jag inte har en chans att väja för irrande fotgängare i min höga fart. Överhängande olycksrisk på cykelbanan gör mig skyldig att anpassa min position i sidled till bilfilen, där inga fotgängare förekommer.”

Polisens svar är alltid detsamma: ”Det kan du lugnt forsätta med – det kan du aldrig bli rapporterad för”.

Att anpassa farten neråt eller positionen i sidled är cyklistens fria val, då båda undanröjer olycksrisken. Alla som hävdar att ”överhängande olycksrisk” föreligger på cykelbanan kan alltså fritt ta för sig av bilfilen. 50 kilometer i timmen gäller alla fordon, så man får försöka cykla i 50 om man vill, men det får bara ske där olycksrisk ej föreligger: i bilfilen!

På 1980-talet råkade en tjänsteman försäga sig i DN: Stockholms kommuns cykelbanor byggs för 18 kilometer i timmen. Att cykla i 36 kilometer i timmen på ett fuskbygge för 18 kilometer i timmen är lika fel som att köra bil i 180 på 90-väg.

Att cykla i 36 i bilfilen är aldrig fel. Cykelbanor är egentligen byggda för snigelcyklister med bilskräck, vars låga fart är ofarlig för irrande fotgängare.

Fotgängare är för övrigt bilister som klivit ur sina bilar, så det är ni själva som orsakar cyklar i bilfilen. Alla bilister är laglösa fortkörare, så ni ska inte komma och föreläsa om trafikregler för cyklister. 51 på 50 är förbjudet! När bilkörning kräver ett lämplighetsbevis kallat ”körkort”, då ska ni vara så lämpliga att ni aldrig kör för fort.

Full fart i gul-röd lycra