Min lokala hjälte

Det är inte fel att förtäta Stockholm

Svar till insändaren ”Många myter runt förtätingsraseriet” 17 juni.

Olle Siltberg beskriver i sin insändare ett antal ”myter” som han kallar dem. Han menar att den kommande förtätningen i stadsdelen inte alls är så bra, och försöker sen att slå hål på dessa ”myter”, tyvärr utan att ange en enda källa till sina påståenden. Jag skulle tvärtom vilja påstå att det är egoisterna bland nej-sägarna som odlar myter kring stadens utveckling.

Självklart är den täta staden bättre för miljön, om detta råder närmast enighet bland forskare och andra som studerar livet i staden. Men vi behöver inte forska så mycket – det räcker att vi tittar på bilinnehavet bland Stockholmare. Ju tätare stad, desto färre bilar per invånare (källa:trafa.se). Och faktum är att Stockholms län har minst antal antal bilar per invånare bland alla rikets län (källa:regionfakta.com).

Tror Siltberg att det beror på att Stockholm är glest eller tätt bebyggt? Jag tror att det handlar om att tätare stad ger bättre möjlighet att leva utan bil – det blir enklare att gå och cykla eller åka kollektivt. Det vore skönt om vi kunde sluta prata om ”myter” och istället titta på de fakta vi har på bordet. Tätare stad ger färre bilar. Riktigt tät stad ger minst miljöpåverkan. Och Siltbergs önskan om att ha skog inpå knuten och tillräckligt med plats för att parkera sin bil på gatan måste nog faktiskt stryka på foten när Stockholm växer – för vårt gemensamma Stockholms skull.

Måns Jonasson

Självklart är den täta staden bättre för miljön, om detta råder närmast enighet bland forskare.