Det är inte polisen som hittat på Reva

På sistone har polisen fått mycket kritik för Reva, det nya projektet att leta efter papperslösa vid biljettkontroller i kollektivtrafiken.

Problemet är bara att det inte är polisen som borde beskyllas. De är inte skyldiga till vilka order de får, de order de får är beroende av vilka lagar riksdagen stiftar.

Det är politikerna som ska beskyllas för det omoraliska i Reva, inte polisen. Och de ska beskyllas och kritiseras, eftersom ett projekt som Reva skapar ett samhällsklimat där det är fullständigt acceptabelt att ifrågasätta någons rätt att befinna sig i Sverige enbart baserat på fördomar och utseende.

Så polisen är inte ansvariga för lagen, däremot är de ansvariga för sina handlingar.

Ett samhälle där individer inom myndigheter bestämmer sig för att inte följa lagar är ohållbart säger vissa, men liksom soldaterna i andra världskriget, vars samvete sa ifrån, ställde sig i ledet med dem som de skulle avrätta har poliserna i Sverige idag ett val.

Skillnaden är att de inte behöver avrättas för att de väljer att lystra till sitt samvete.

Joella, 18 år