Det är lätt att förlora hoppet i vårt land i dag

I det Sverige som fanns under 1970- och 80-talen kunde man fortfarande känna framtidshopp.

Många hade mycket att se fram emot och det verkade som att det bara kunde bli bättre.

I dagens samhälle känner många tvärtom. De unga växer upp, många gånger i otrygga miljöer. Vad har de att se fram emot? För att kunna känna sig som ”herre på täppan” måste de ha de bästa betygen och vara bäst på något, annars går det illa på arbetsmarknaden och i livet.

Vad händer med alla dem som av olika anledningar saknar dessa förutsättningar och förmågor?

De ungdomar som sedan äntrar arbetsmarknaden kommer ofta in på osäkra och tillfälliga arbeten.

De lite äldre som har varit i arbetslivet några år har ofta ett jobb som de säger sig vantrivas på. Men de ”betar av tiden”, för inkomsten måste in.

Många tvingas samtidigt känna stressen och pressen över förändringar på arbetsplatsen, företaget kan omorganiseras eller flytta ut verksamhet från landet.

Detta skapar otrygga människor vilket går ut över de nära och kära.

Bland dem som går i pension tror många att belöningen för deras livslånga slit nu ska skördas. Men för många blir det inte så. Det kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop, hälsan börjar svikta och man blir trött. De vänner man har haft kanske försvinner och många blir sittande ensamma hemma.

Nya tider har för många blivit sämre tider. I dagens Sverige har det blivit pengarna och egennyttan som genomsyrar det mesta. Sammanhållningen i samhället finns inte kvar, och känns inte heller någonstans.

Förut fanns en genuin teamkänsla i Sverige och människor drog åt samma håll. Det fanns starka och framträdande personligheter i det offentliga rummet med erfarenheter som många såg upp till såsom pålitliga ledstjärnor.

Någonting i Sverige verkar ha gått sönder.

LP

Skribenten upplever att sammanhållningen i samhället har försvunnit och otryggheten ökat.arkivfoto

I dagens Sverige har det blivit pengarna och egennyttan som genomsyrar det mesta. Sammanhållningen i samhället finns inte kvar.