Min lokala hjälte

Det är vi som står för ­politikernas förmåner

Jag skulle gärna vilja veta hur det kommer sig att när man vill ha utökade resurser i skola och omsorg så får man till svar av ansvariga kommuntjänstemän och politiker att kommunen inte har ekonomi för dessa utökningar.

Samtidigt läser man i media om före detta kommunpolitiker som bokstavligen äter upp kommunens ekonomi med miljon­pensioner.

Enligt min mening är pensionen till för dem som har arbetat länge och inte kan gå tillbaka till arbetslivet på grund av ålder eller sjukdom.

Är det inte lite motsägelsefullt om medborgarna tvingas dra åt svångremmen och spara för en gemensam trygg framtid medan politikerna höjer sina löner, utnyttjar förmåner och skor sig själva? När man sedan ställer dem till svars skyller de på att det inte går att riva redan ingångna avtal när det gäller till exempel avgångsvederlag och pensioner.

Ni politiker är fruktansvärt duktiga på att skylla på varandra över partigränserna om dåliga politiska beslut för att själva komma i bättre dager i stället för att göra något konstruktivt och ändra på besluten så att det faktiskt blir bättre för oss invånare som trots allt betalar era löner och förmåner.

Snart går det inte att ta detta med axelryckningar och upp­givenhet och försöka att inte bry sig. Ni behöver oss men det är inte säkert att vi behöver just er!

SePå