Det behövs faktiskt bostäder

Svar på insändaren ”Stoppa det hejdlösa byggandet” den 1 oktober:

De dyker upp ibland, insändarna där någon ”oroad Brommabo” ondgör sig över olika planer för bostadsbyggande i närområdet.

Temat brukar alltid vara detsamma. Det skrivs om hänsynslösa politiker och inkompetenta tjänstemän i händerna på giriga byggherrar. Det skrivs om minskande värde på bostäder och förstörda grönområden. Sedan skrivs det att det visserligen behövs bostäder – men inte just här och absolut inte som planerna ser ut just nu.

Gemensamt för de flesta av dessa insändare är att de bredvilligt låter ett kortsiktigt, och ibland ganska osäkert, egenintresse gå före alla former av allmänintresse. Man vill ha det som man alltid har haft det och det skall ingen komma och ändra på.

Men nu är det ju inte så – inte alls. Stockholm förändras hela tiden och vi måste förändras i takt med att staden utvecklas.

De tjänstemän och politiker som jobbar med stadsplanering gör ju inte det för att sänka värdet på villorna i Bromma utan för att skapa bostäder, service och trafiklösningar som fungerar i ett växande Stockholm.

Ibland landar man såklart fel och lanserar ett förslag som kanske inte riktigt passar i den miljö där planen skall bli verklighet men för det mesta är ambitionen att göra varsamma och hållbara förändringar som möter nuvarande och kommande behov.

Personligen är jag bra mycket mer ”oroad” övar att mina barn inte kommer att kunna få någonstans att bo än över värdet på min villa. Dessutom vet jag att värdet faktiskt ökar om omgivningen moderniseras.

Ni som ondgör er över byggplaner i ert närområde kan ju fundera över var folk skall bo – eller bryr ni er inte?

Mats Engquist