Min lokala hjälte

Borreliasjuka måste få rätt sorts vård nu

Borrelia och andra fästingburna infektionssjukdomar associerade med borrelia, drabbar flera tusen svenskar varje år och antalet fall väntas bara öka.

Flertalet blir efter behandling helt friska. Men absolut inte alla, särskilt inte de som har fler än en infektion …

Vad som är relativt okänt är att många inte ens märker att de har blivit smittade förrän det är för sent, eller där insatt behandling inte haft någon effekt. De kan därmed drabbas av en långvarig, kronisk borrelia som med tiden ger svåra handikapp och ett oerhört lidande.

Den skrämmande sanningen är att de som drabbas inte får tillräcklig hjälp av den svenska sjukvården att bli friska och därför blir lämnade helt åt sina öden!

Myndigheter, politiker, media och framför allt vården måste få upp ögonen, ta detta på allvar och förstå att det är ett gigantiskt växande problem.

I många fall anses man frisk om inga prover visar tecken på infektion trots att man är uppenbart svårt sjuk, och därmed får man ingen eller en för kort behandling. De nuvarande diagnosmetoderna är tyvärr inte alls tillförlitliga, de visar fel i många fall.

Men andra metoder finns som med framgång redan används av till exempel tyska laboratorier, och där specialistkliniker erbjuder personer behandling med bland annat antibiotika. Av dessa blir de flesta klart förbättrade eller helt friska. Kostnaderna får tyvärr de sjuka själva bära – något många inte klarar.

Manifestationer och protester till förmån för de borreliadrabbade hölls i mitten av maj i cirka 30 länder för att uppmärksamma frågan.

Vi behöver stöd från er alla som anser att man måste ha rätt till adekvat behandling i Sverige – vem som helst kan drabbas och därmed berövas ett friskt, givande och produktivt liv!

Drabbad och förtvivlad