Det behövs flera diakoner i Nacka

En av Svenska kyrkans viktigaste uppgifter är diakonin, som dagligen möter människor i utsatta livssituationer av olika slag.

Till diakonin krävs både fast anställda medarbetare/diakoner och engagerade frivilliga krafter.

I dag finns tre diakoner i Nacka, men det behövs fler. De tre diakonernas arbetsdagar räcker inte till för att möta de hjälpsökandes behov, som förutom sociala insatser kan gälla kvinnors-, barns- och äldres utsatthet, ensamhet och utanförskap.

Kristdemokrater för en levande Kyrka i Nacka församling anser att det behövs minst en ytterligare diakon, som kan ta del i det krävande arbetet samt organisera och utbilda frivilligarbetarnas insatser.

Som situationen ser ut i dag är behoven många och ofta stora, och arbetarna räcker inte till.

Det handlar inte om att ta över kommunens ansvar för socialtjänsten utan att vara ett komplement och en stödjande verksamhet då Nacka har fått överta många av storstadens problem med bland annat trångboddhet, ensamhet och arbetslöshet.

Många känner utanförskap, ångest och oro inför framtiden och sina barns uppväxt, och kan ofta behöva någon att prata med, någon de känner förtroende för.

Margareta Viklund