Det behövs plats för infartsparkering

Stockholm planerar att bygga bort Ropstensparkeringen, där 725 bilister infartsparkerar. På informationsmöte i Ansgarskyrkan den 10 maj 2012 gav Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) det klara beskedet att det inte blir några nya parkeringsplatser i Ropsten som ersättning för den stora parkeringen som nu ska bebyggas. Enligt Ulla Hamilton blir det endast vissa spridda parkeringsplatser i området. Slutsatsen är att Stockholms stads politiker struntar i Lidingös bilister.

Vi inom Folkpartiet bryr oss om alla slags trafikanter: fotgängare, cyklister, kollektivresenärer och bilister.

Av alla som åker bil över Lidingö­bron är det 4 procent som infartsparkerar. Det kan tillfälligt bli fler bilar över Lidingöbron när Norra Länken öppnas för trafik år 2015 och innan den länken blir igenkorkad av mer biltrafik från en växande region. Trafikpolitiken i länet talar däremot för att tillväxten av biltrafik kommer att dämpas av trängsel-, miljö- och trafiksäkerhetsskäl.

Ökad trängsel i regionens vägnät, en utbyggd båttrafik mellan Lidingö och ihopkopplingen av Lidingöbanan med Spårväg City kommer att minska behovet av infartsparkering för Lidingöborna. Detta ligger även i linje med Lidingös miljöprogram. Men även om det framtida behovet av infartsparkeringsplatser minskar behöver vi i Lidingö se till att en mindre mängd infartsparkeringsplatser skapas, så att vi undviker onödig illegal parkering på bostadsgator.

Folkpartiet kommer att ta initiativ till att utreda behovet av ett flertal smärre och utspridda infartsparkeringsplatser utmed Lidingöbanans stationer och även på norra Lidingö. Vi föreslår att ta upp detta i samband den nyss påbörjade trafikplanen för Lidingö. För oss inom Folkpartiet är även bilister människor som behöver få sina vardagsproblem lösta på ett rimligt sätt.

Rebecca Krus (FP)

ordförande i Folkpartiet Lidingö

Göran Tegnér (FP)

vice ordf i tekniska nämnden

Infartsparkeringen i Ropsten ska tas bort. Arkivfoto: Chris Anderson