Det borde utbildas mot diskriminering

Svar på insändaren: ”Är cp-skadad – blev vägrad en stor stark”, den 24 juni.

Det är mycket illa som du blev behandlad av restaurangens personal. Jag blev illa berörd av din berättelse om hur din demokratiska rätt som individ blev kränkt.

Tyvärr så finns det fortfarande kvar auktoritärt tänkande personer som kränker din rätt till självbestämmande (autonomi). Att frånta dig din rätt är mot alla demokratiska regler, men vissa auktoritära människor tror sig ha den makten över andras frihet vilken vi har laglig rätt till.

Andras förmynderi kränker dina rättigheter vilket de i praktiktiken kan åtalas för. Detta är viktigt i en demokratisk rättsstat. Annars är vi tillbaka till medeltiden.

Utbildning i demokrati är svaret. Det är inte rätt att efter eget gottfinnande ta andra människors rättig­heter ifrån dem. Tack Kerstin för din berättelse.

Miranda, en som går brevid