Det dags att fixa en laglig infartsparkering

Kommunen måste hjälpa till i så stor utsträckning som möjligt att skapa platser för infartsparkering. Som det är i dag i Danderyd, så råder det stor brist på lagliga platser. Gamla OKQ8-tomten vid Mörby Centrum, skulle enligt gällande avtal vara avflyttat september 2012.

Jag drev då frågan att skapa tillfälliga parkeringsplatser på den tomten, till dess att ett avtal om Mörby Centrum var klart. Julruschen närmade sig också och därför var jag extra ivrig att förvaltningarna skulle vara på tå. Saneringen drog tyvärr ut på tiden, men grävskoporna var borta i slutet av november 2012. Byggnadsnämnden skulle ha möte i början på december och då skulle nämnden kunna bevilja tillfälligt bygglov för parkering.

Strax innan byggnadsnämndsmötet ser Moderaterna till att ärendet om tillfälliga parkeringsplatser tas bort. Min förvåning var mycket stor. Att få parkeringsplatser till julen var bara att glömma.

Moderaterna fick kraftfull kritik för sin hantering och de fick krypa till korset. Vid nästa byggnadsnämnd kunde processen återupptas. Då satte sig Diligentia på tvären och överklagade. Diligentias överklagande bifölls inte, men gjorde att Danderydsborna fick vänta ytterligare tre månader på en laglig parkering.

Under överklagningstiden bad jag majoriteten att vara beredda med att skylta upp och enkelt iordningställa ett lagligt parkeringsområde. I Moderaternas senaste broschyr skriver man om hur bra det ska bli med 80 nya platser, när Hortus förvinner vid Danderyds sjukhus. Här kunde man ha haft tre gånger fler platser redan 2012! Nu tror väl alla att majoriteten har ordnat till det på OKQ8-tomten för parkering, men så är inte fallet.

Området används i dag till parkeringsplatser och det är precis det jag vill, men jag vill också att det ska vara lagligt. Det är det inte! Nästan nio månader efter avtalstidens utgång har inget hänt och Danderydsborna har tagit egna initiativ.

Varför tar allt så lång tid i Danderyd? Är det för att det är tre kockar och en ko?

Bengt Sylvan (FP)

oppositionsråd

Hortusparkeringen vid Danderyds sjukhus är full. På OKQ8-tomten är det många som parkerar, men än så länge är det inte lagligt.

Varför tar allt så lång tid i ­Danderyd?