ANNONS

Det finns alternativ till skola i Trekanten

ANNONS

Under kommunfullmäktigemötet den 9 mars beslutade en bred politisk majoritet att det stora skolbygget vid Trekantens friluftsområde ska genomföras trots stora protester. Sverigedemokraterna i Stockholm var det enda partiet som röstade mot detta nybygge.

På stadsbyggnadskontoret erkänner man att bygget tar värdefulla rekreationsområden i anspråk men anser att det finns gott om andra ytor som stockholmarna kan vistas på. En syn på stockholmarnas grönområden som vi inte delar. Sverigedemokraterna vill i stället slå vakt om stadens parkmiljöer som stockholmarna värderar och så väl behöver.

Visst behövs det byggas skolor och vi anser att det finns alternativ som man inte har övervägt tillräckligt väl när det kommer till att lösa bristen på skolplatser i området Liljeholmen-Gröndal.

Ett sådant alternativ är att bygga ett par mindre skolor i stället för en av Stockholms största skolor i ett mycket uppskattat naturområde. Framför allt måste man när man planerar för nya bostäder i ett tidigt stadie även planera för skolor, en fungerande infrastruktur och så vidare. Här har styrande politiker begått stora misstag. Vi ser det just nu i området Liljeholmen-Gröndal och förut i till exempel Hammarby Sjöstad.

Sverigedemokraterna motsätter sig en exploatering av stockholmarnas parker och närliggande grönområden. Vi frågar oss varför ska stockholmarna, navet i svensk ekonomi straffas för att politikerna inte driver en hållbar och ansvarsfull bostadspolitik?

SD Stockholms stad