Min lokala hjälte

Det finns en plan för snöröjningen

Svar på insändaren ”Sollentuna behöver en strategi för snön” den 5 mars:

Signaturen ”Lobo” ger en beskrivning av problemen med trånga gångbanor där ”snö-saltsörja” gör det svårt att ta sig fram. Men att kommunen helt skulle sakna genomtänkt snöröjningsstrategi är inte korrekt. Sollentuna kommuns strategi för i vilken ordning, och inom vilka tidsintervall, gator, gångbanor och cykelstråk ska snöröjas annonserades i SollentunaJournalen i början av vintern och finns under vinterhalvåret utlagd på hemsidan.

Vi tar gärna emot synpunkter på den, till exempel via e-post. Om inte den ordningen följs eller om det brister i utförandet upptäcks det som regel först av de som bor i respektive område. För att samla upp dessa händelser har vi ett system där medborgarna förväntas göra felanmälan dels för att vi ska kunna rätta till eventuella fel, dels för att vi ska kunna utvärdera insatserna.

Dessvärre saltar alla kommuner i Stockholms län buss­gatorna. Sollentuna kommun har, precis som Upplands Väsby som omnämns i insändaren, gjort resultatlösa försök under mitten av 2000-talet att inte salta alls. Här ledde det till en ohållbar situation för SL som hotade med att dra in busstrafiken på gator som inte saltades. Sedan dess saltas bussgator i Sollentuna kommun.

Thorwald Larsson (FP) ­Ordförande i trafik- och ­fastighetsnämnden

Ulf Brangenfelt (C) förste vice ordförande

Birgitta Schwinn (M)

Bert Christiansson (KD)