Det finns fördelar med bostäder vid Råstasjön

Jag har läst om fågelperspektivet i strandskyddsanalysen som Naturskyddsföreningen tillhandahåller, där påvisas inget vetskapligt som säger att fågellivet skulle bli lidande av fler bostäder vid Råstasjön, speciellt inte fåglarna som håller till i sjövattnet och i vassöarna. Det fanns en viss eventuell risk för övriga ”skogsfåglar”.

På den bit som är tänkt att tas i bruk för bygget finns det inga speciella fågelarter. Vattnet fixas med avrinningar etcetera som på alla ställen där det ska byggas. Det finns inga speciella fisksorter som vid Igelbäcken.

I 25–30 timmar har jag suttit och läst analyser, detaljplaner, arkeologiska utredningar, fördjupade översiktsplaner etctera för Solna och Sundbyberg. Det är många olika aspekter som ska vädras och värderas, både för kort och lång tid framåt.

Den aktuella biten där det ska byggas är i dag inte nyttjad av oss som använder Råstasjön dagligen. Solna stad måste bygga i anslutning till Arenan, intäkter måste till, inte bara utgifter. Jag tror att det kommer att bli ett stort lyft för oss som använder Råstasjön. Fler variabla sociala punkter tillkommer och kan nyttjas på fler sätt och då tillföra något nytt och utöver vad området gör i dag. Säkerheten under mörka tider kommer att öka. Jag ser mest positiva saker med det nya.

Det har tagit ett par år att vänja sig vid det ”nya” Solna överlag, men jag tror att man bör och måste se ytterligare lite längre. Jag är ytterligare övertygad efter alla timmar med kommunplaner i Solna och Sundbyberg.

Jag saknar dock en del i Solnas byggplaner: Kollektivhus, för det finns inga sådana i Solna, utveckling av matproduktion i närmiljö i Solna, samt hundrastgårdar i anslutning till bostadsområden.