Det finns inga riktiga jobb i Sverige längre

Hör talas om att arbetstagare skall ha en arbetsplikt till och med 75 års ålder? Med vilka arbeten kan man ju fråga sig. Vilket EU-land skulle kläcka en sådan idé år 2012? Enbart Sverige naturligtvis!

Än så länge ett förslag men som tyvärr kommer att bli verklighet om politikerna får bestämma och det gör de över en natt som vanligt. Och som vanligt ingen större reaktion från folket som lever i landet.

Här finns en maktfullkomlighet som inte skall ignoreras.

Jag har arbetat utomlands under de senare åren. Men, vad möter en återvändande utlandssvensk? En extrem nedrustning av välfärd och social service. Äldrevården är en total katastrof, inhuman behandling av äldre människor och med en vårdsektor som har blivit vinstdrivande?!

Här finns heller inga riktiga arbeten, mest åtgärder som kallas sysselsättning Fas 3 och praktikplatser, som drivs med statliga medel. Gratis arbetskraft som enbart tjänar till att företagen tydligen slipper arbetsgivare avgifter, löner, obefintligt med bostäder och trångbodda svenskar. Byggs inget nytt när fler bostadssökande väntas? Vad sjutton har man gjort under alla dessa år som jag varit utomlands?

Utförsäljning av statliga bolag har man också tydligen haft som målsättning.

Vart är vi på väg? Ingen som reagerar? Det är ju skrämmande.

Skulle det nu vara från folket som man skapat allt detta kaos, ja då skulle det ha kallats för samhällsfientlig verksamhet! Men, vad kallas det för när det kommer från regeringen? En regering som tydligen inte missar något tillfälle på att förlusta sig på statliga medel heller.

Det finns visst något som heter: ”Med facit i hand” Javisst, men då kan det vara för sent? Tänk på det inför valet. Kom ihåg: I alla sunda samhällen finns det en opposition!