Min lokala hjälte

Det finns lösningar för egenföretagare

Svar till ”Företagare kan inte vara sjuka” i Mitt i den 2 juli.

Carina Erlandsson (M) ger en skrämmande beskrivning av en egenföretagares vardag. Ständigt stressad, ständigt pressad, ständigt ofri, ständigt otrygg. Den är säkert verklighetsbaserad. Frågan är vem som frivilligt väljer att bli egenföretagare under sådana premisser.

Vi ser denna verklighet bland annat i hemtjänsten, där många förutsätts vara egenföretagare. Det nya tidsregistreringssystemet gör det möjligt för kommunerna att pressa priserna genom att bara betala för utfört arbete men inte för gångtid mellan de olika arbetsställena. Och detta i en tung och psykiskt krävande verksamhet där en viss ställtid mellan de olika arbetsställena borde vara rimlig. Ja, det har ju gått så långt att samma arbetstagare förutsätts vara på två olika arbetsställen samtidigt, om man får tro information i media.

Är det så de Nya Moderaterna vill se välfärden? Har man glömt att arbetstagare också är människor?

Det måste vara attraktivt att vara såväl arbetstagare som egenföretagare. Då gör man ett bättre jobb samtidigt som man håller sig frisk längre. Det finns lösningar. Det gäller att se dem.

Anita Enflo, Moderat under Gösta Bohmans tid