Det finns redan beslut om en gång- och cykelväg En trottoar behövs nu!

Svar på insändaren ”Jurstaberg behöver en gc-väg omgående” den 14 april:

Det finns redan ett enigt politiskt beslut om en temporär lösning. Kommunstyrelsen i Upplands-Bro beslutade den 12 mars 2014 enhälligt att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med att bostäder färdigställs i Jursta se till att en temporär gång- och cykelväg iordningställs, så att de boende på ett tryggt sätt kan ta sig till och från pendeltågsstationen i Bro i avvaktan på den permanenta lösningen då Trädgårdsstaden färdigställs.

Jag är glad över att det finns en politisk enighet i denna viktiga fråga.

Catharina Andersson (S) ordförande tekniska nämnden i Upplands- Bro kommun