Det går att byta till äldreboende i Solna

Svar på insändaren ”Rik kommun – genom att snåla” den 10 mars:

”Helen” uttrycker en oro över att Solna får pengar över i verksamheten genom att inte ta hand om sina invånare. Hon skriver att hennes pappa inte fått plats på äldreboende i Solna och att han i hemtjänstens händer varit utan mat och medicin i två dagar.

Det krävs biståndsbedömning för att man ska få plats vid äldre­boende, något som gäller alla äldreboenden i hela landet. För att få plats krävs att man bedöms ha ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt. När man beviljats plats har Solna stad inte problem med långa köer. Vi är tvärtom den nionde snabbaste kommunen i hela landet gällande väntetider till äldreboende på i genomsnitt 14 dagar. Det kan jämföras med genomsnittet för hela riket på 54 dagar. Det är möjligt för ”Helens” pappa att byta äldreboende, genom att ansöka om plats i Solna.

Det är omöjligt att lova att det aldrig kommer att begås några misstag i hemtjänsten. Men i Solna finns ett omfattande kvalitetsarbete där kommunen årligen systematiskt gör en regelbunden och omfattande uppföljning av utförarna av hemtjänst, som redo­visas för politikerna i omvårdnadsnämnden. Kristdemokraterna arbetar för en värdig omsorg för Solnas äldre!

Samuel Klippfalk (KD) ­kommunalråd och ordförande för omvårdnadsnämnden