Det här kan Järfälla göra för jordens klimatproblem

En av tre svenskar känner stark oro för de förändringar av jordens klimat som vi står inför och vars effekter vi till viss del redan kan skönja. Detta framgår av en under­sökning som nyligen gjorts av Världsnaturfonden.

Politikerna har naturligtvis ett tungt ansvar för att sätta ramar, sluta avtal och skapa förutsättningar för den nödvändiga omställningen av samhället i en mer energismart riktning. Men undersökningen visar också att många är beredda att förändra sina vanor för att kunna vända den ogynnsamma utveckling vi är inne i.

Aktuell forskning visar att det går att åstadkomma en förändring av samhället som innebär minskade utsläpp av koldioxid, effektivare användning av energi och ökad användning av förnybar energi utan att det betyder färre jobb, sämre ekonomi eller minskad välfärd.

Miljöpartiet de Gröna arbetar i regering, riksdag, landsting och kommuner för en omställning i grön riktning för ett långsiktigt hållbart samhälle som kommer att medföra en god livsmiljö inte bara för oss utan också för våra barn, barnbarn och deras efterkommande.

Miljöpartiet i Järfälla vill bland annat:

Införa bindande miljö- och klimatmål för kommunens egna verksamheter.

Se till att laddstolpar för elfordon finns tillgängliga i alla kommundelar.

Verka för etablering av bilpooler i kommunen för att minska behovet av privata bilar.

Sune Fredenberg

Miljöpartiet de Gröna, Järfälla