ANNONS

Det måste bli lättare att källsortera sopor

Fler skulle nog vilja källsortera menar insändarskribenten, men ofta är det för krångligt och dessutom för långt till återvinningsstationerna.
Fler skulle nog vilja källsortera menar insändarskribenten, men ofta är det för krångligt och dessutom för långt till återvinningsstationerna.
ANNONS

Att källsortera ser många som en börda i den redan stressiga vardagen. Första steget är att sortera sitt avfall efter vilken typ det är. Sedan ska man ha utrymme hemma att kunna förvara skräpet tills dess att man kan ta bilen till närmsta återvinningsstation och till slut återvinna.

Det krävs inget geni för att inse varför många väljer att slarva med källsorteringen. Jag skulle vilja se fler återvinningsstationer placerade runt om i Sollentuna, det skulle både öka intresset och möjligheten för att återvinning.

Sollentuna är en kommun som enligt miljö- och byggnadsnämnden ska genomsyras av en god resurshushållning. I dag finns endast en återvinningsstation i hela Helenelundsområdet med containrar för glas, plast, metall och papper. Är det meningen att man ska behöva ta bilen för att slänga sitt skräp? Om så är fallet, hur är det då tänkt att dem utan bil ska kunna källsortera?

Jag lär inte vara den enda som tycker att det är dumt att kommunen inte gör något för att underlätta för invånarna att återvinna.

Dessutom motverkas syftet med återvinningen ur ett miljöperspektiv om man ändå är tvungen att ta bilen till återvinningen då avgaserna bidrar till välkända negativa konsekvenser som försurning, övergödning och framförallt till en ökad växthuseffekt.

Jag är medveten om att containrar har tagits bort då vissa dumpar allt från trasiga vitvaror till gamla soffor bredvid dem.

Dock anser jag att de som faktiskt vill värna om miljön och återvinna inte ska bli fråntagna möjligheten att göra detta på grund av andra människors ansvarslöshet.

Så alla ni politiker: ta ansvar och se till att fler återvinningscontainrar blir utplacerade, för jag och resten av Sollentunaborna vill ta vårt ansvar för miljön!

Anna Jarmander

ANNONS

Är det meningen att man ska behöva ta bilen för att slänga sitt skräp?