Det måste finnas fler möteslokaler

Mötesfrihet är en av grundpelarna i vår demokrati och ingen skulle få för sig att ifrågasätta den. Men att kommunen inte ger människor möjligheter att mötas försvårar och är mycket allvarligt.

Rättigheter utan möjligheter är bara ett spel för gallerierna. Vi tycker att det inte ska vara så i Stockholm och särskilt inte i en så fundamental fråga.

Ändå är det på många håll omöjligt, svårt eller dyrt för lokala kulturella, social eller politiska initiativ att få tillgång till en offentligt ägd samlingslokal. För att realisera mötesfriheten krävs föreningslokaler i närområdet att hålla möten i till en kostnad som är rimlig för en ideell förening med generösa öppettider.

Staden äger massor av fastigheter för att kunna säkerställa kommunala intressen. Samlingslokaler var tidigare också något staden såg som sitt ansvar att tillhandahålla stockholmarna.

Antalet kommunala fastigheter med möteslokaler fördelat på antalet medborgare är idag bara en tredjedel jämfört med 1999. Det borde vara något för staden att arbeta med. Men det tycker inte kultur och fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP).

Det är magert i hela Stockholm. Älvsjö är en av de stadsdelar där det inte finns några offentligt ägda samlingslokaler alls. I Hägersten-Liljeholmen finns det en fastighet med samlingslokaler – Medborgarhuset. Här finns det bra priser för ideella föreningar på vardagar men är i regel omöjligt att få mötesrum på helgerna. Från Fruängen är det tre kilometers gångväg dit, från Gröndal och Långsjö fem kilometer. Det är långa avstånd i en tät storstad.

Vänsterpartiet anser att staden ska ta fram förslag på fler samlingslokaler för lokala kulturella, politiska eller sociala initiativ. Det är viktigt för mötesfriheten och demokratin.

Sebastian Wiklund (V)

fastighetsnämnden