Det måste inte vara skräpigt

Vi har varit i Japan i två veckor. Där finns inga papperskorgar vare sig i städerna eller på landsbygden. Men ändå ser man inget skräp och inte en enda fimp på gator och torg. Rent och snyggt överallt.

Sverige sägs vara ett rent land, men när man kommer hem och ser allt skräp kan man inte hålla med. Är det så svårt att plocka upp det man ”tappar”? Eller ta med en burk att stoppa fimpen i stället för att kasta den där du står.

Då skulle vi alla få det mycket trevligare!

Gittan Engström