Det måste satsas mer på idrotten i Älvsjö

Stockholms stad har antagit ett mycket ambitiöst idrottspolitiskt program. Staden ska vara en tillgänglig stad när det gäller möjligheter till fysisk aktivitet. Alla ska ha ett rimligt avstånd till att kunna motionera. Man ska kunna ta sig till platser med kommunala färdmedel eller cykel. Vi vet att många barn och ungdomar rör på sig för lite. Det är viktigt att de är fysiskt aktiva då skelettet behöver belastas för att bli stärkt när kroppen fortfarande växer och utvecklas. Även inlärningsförmågan ökar när barn och ungdomar är fysiskt aktiva. För de äldre kan en god fysik kan ge år till livet och liv till åren genom ökad motståndskraft mot sjukdomar och en piggare tillvaro.

Med den bakgrunden och en prognos där Älvsjö får 25 000 nya invånare måste vi nu få fler idrotts- och motionsanläggningar till området. Redan nu måste idrotten ges utrymme i planeringen för växande Älvsjö. Annars blir det ännu några större bostadsområden där barn och ungas rörelsebehov ”glömts bort”.

För Älvsjös del behövs mindre och flexibla idrottsytor i både centrala Älvsjö och i Solberga. Om Älvsjö idrottsplats ska vara kvar där den är idag behöver den rustas upp, göras mer tillgänglig och ges konstgräs på den stora grusplanen närmast järnvägen.

Behovet av en simhall växer sig också allt starkare. En modern simhall kan med fördel placeras i Älvsjö och på så även komma invånarna i närbelägna Hagsätra, Rågsved och Fruängen till godo. Investeringar i idrott, motion och rörelse stärker som sagt folkhälsan och kommer alla till godo.

Nu är det hög tid att Älvsjö får sin plats på stadens idrottskarta.

Pär Hommerberg, landstingskandidat, Folkpartiet

Behovet av en simhall blir allt större i Älvsjö, anser skribenten.

foto: Mostphotos.com

För Älvsjös del behövs mindre och flexibla idrottsytor i både centrala Älvsjö och i Solberga.