Det saknas pengar till de äldre i Farsta

Ska alla äldre som behöver äldreomsorg få det? Vi är oroliga då Moderaterna inte har pengar ens till de platser vi har nu.

Vid det senaste mötet i stadsdelsnämnden i Farsta krävde vi tilläggsanslag med 30 miljoner kronor så att alla platser som finns inom äldreomsorgen finansieras.

Moderaterna ville inte det! Hur ska pengarna räcka? Ska vi ta pengar från förskolan eller socialtjänsten? Ska de äldre som behöver plats få avslag? Vi är oroliga för omsorgen om de äldre i vårt stadsdelsområde. Hur ska Moderaterna klara den?

Gunnar Sandell (S)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Lars Bäck (V)