Det stundar lärarkris i utbildningens Sverige

I spetember släpptes den årliga rapporten ”Education at a glance” som jämför utbildningssystem i OECD-länderna. Sverige har all anledning att oroa sig. Här kan man läsa att Sveriges lärarlöner tar ytterligare kliv ner och hamnar på plats 24 bland 34 länder. Att svenska lärares slutlön ligger på 14 procent efter övriga OECD-länders är ytterligare ett bevis på att det är dags för kommunerna att säga ja till lärarnas krav på högre löner. Dessutom konstaterar rapporten att drygt 41 procent av alla gymnasielärare i Sverige är över 50 år.

Stora pensionsavgångar inom de närmsta åren är ett allvarligt problem och bidrar till den nationella lärarkris som Sverige står inför. Bara i Sundbybergs kommun kommer nära 30 procent av grundskollärarna gå i pension inom tio år.

OECD-rapporten konstaterar precis som Lärarförbundet att en klok strategi för att inte riskera att lärarkrisen blir ännu allvarligare är att locka fler till yrket genom att göra det attraktivare. Statistiska centralbyrån spår att det kommer saknas 43 000 lärare inom åtta år samtidigt som Lärarförbundet visar i flera rapporter att många väljer bort läraryrket på grund av den låga lönen. För att höja yrkets status och få fler att vilja bli och vara lärare måste kommunerna ta ansvar för att höja lärarnas löner. Annars riskerar vi att inte har tillräckligt med lärare i klassrummet. Vem ska då utbilda framtidens läkare, entreprenörer och politiker? Tar inte kommunerna sitt ansvar säger man i förlängningen nej till eleverna och Sveriges framtid som kunskapsnation.