ANNONS

Digitalisering till stöd för Lidingöborna

Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl Johan Schiller (KD), alla kommunalråd på Lidingö.
Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L) och Carl Johan Schiller (KD), alla kommunalråd på Lidingö.
Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och har under årtionden blivit grundläggande för alltifrån styrning av offentlig verksamhet till privat kommunikation. Det är viktigt att Lidingö tar till sig dessa möjligheter för att fortsätta att leverera god service till Lidingöborna.
ANNONS

Det digitala arbetet ska vara enkelt, effektivt och attraktivt. Det står klart och tydligt i Lidingö stads riktlinjer för digitalisering som handlingsplanerna för de olika verksamheterna grundas på. Digitalisering ska bland annat verka för att skapa smarta arbetssätt som sparar tid och onödiga kostnader och som samtidigt håller en hög kvalitet där informationssäkerheten säkerställs. Insparad tid ska läggas på områden där mänsklig kontakt är som viktigast.

Skolan är ett exempel på verksamhet där Lidingö har deltagit i flera forskningsprojekt kring hur digitala hjälpmedel kan användas för att underlätta undervisning och lärande. Digitala hjälpmedel i skolan, så som kartläggning av elevernas läsförmåga i årskurs 1-4 med hjälp av AI, för med sig flera fördelar. Det möjliggör för lärare och specialpedagoger att på ett snabbt och effektivt sätt fånga upp elever med läs- och skrivsvårigheter. Det frigör i sin tur tid för lärarna att kunna fokusera på undervisningen.

Digitala hjälpmedel är viktiga inom äldreomsorgen. Digitala lås och trygghetskameror inom hemtjänsten samt digitala trygghetslarm som alla över 65 år kan ta del av bidrar till ökad säkerhetskänsla. Dessutom använder Lidingö stad ”Giraffen”, en robot som möjliggör digitala hembesök till äldre på Storholmen. Andra digitaliseringslösningar som underlättar Lidingöbornas vardag är exempelvis digital lösning för boendeparkering och digital ansökan om bygglov.

Vi är bara i början av digitaliseringsarbetet och förhoppningsvis kan vi dela kunskap och erfarenheter med andra kommuner och aktörer för att tillsammans komma ännu längre. Det är viktigt att vi banar väg för vidareutveckling. Innovation med Lidingöborna i fokus är vägen framåt.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden