Min lokala hjälte

Din jämförelse haltar

Svar på insändaren ”Ta först hand om oss som finns i landet” den 12 mars:

”Mona”, jag håller med om att det är ynkligt att vi inte har bostäder att erbjuda våra tonåringar och unga vuxna i en välmående kommun, men hur kan du sätta det i relation till flyktingmottagande.

Du skriver att våra barn måste bo kvar hemma. Människor på flykt hade gärna bott kvar hemma!

Bostadsbristen bör kunna lösas på annat sätt än att vi blir inhumana. Ulrika