Din kyrkoröst spelar roll i valet

Söndagen 15 september har alla medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att i kyrkovalet vara med och bestämma vilken verksamhet och inriktning kyrkan ska ha de kommande åren. Det är ett viktigt val!

Vill du att Spånga-Kista församling ska satsa på diakonin och stödet till utsatta medmänniskor går det att visa det genom valet av valsedel! Likaså om du tycker att det är viktigt med satsningar på barn och ungdomars framtid. Att det finns kraftgivande gudstjänster på tider som passar, är viktigt för många. Likaså behöver det finnas ett livaktigt samarbete mellan alla kristna och kyrkor och samfund i Järva! Tillsammans kan vi åstadkomma mycket som en församling eller kyrka inte mäktar med ensam. Tänk bara på vad vi skulle kunna göra för alla unga om vi bestämmer oss för att dra åt samma håll! Och i en levande religionsdialog kan vi utbyta tankar troende emellan, men också samla alla goda krafter som finns här!

För det är ju egentligen ganska enkelt – Spånga-Kista blir vad vi bestämmer oss för att göra det till!

Gå nu och rösta i kyrkovalet! Röstkortet är på väg till din brevlåda. Din röst spelar roll!

Stephan Gullberg, kyrkorådsledamot för Miljöpartister i Svenska kyrkan