Djursholm har ingen återvinningsstation

Svar på insändaren ”Vem åker till Danderyd för att kasta sitt skräp?” den 17 mars:

Djursholmsbon måste åka till Danderyd för att kasta sitt skräp.

Öppnas en återvinningsstation lokalt i Djursholm, förslagsvis på den outnyttjade tomt som tidigare besatts av OKQ8 invid Djursholms torg, skulle trycket minskas på de andra stationerna avsevärt och därmed lösa den röra som uppstår vid överfyllda kärl som din skrämmande bild visar. På köpet får de nästan 9 000 invånarna i Djursholm, som ju faktiskt utgör en dryg tredjedel av kommunen, en lösning som inte kräver att de tar sig till kommunens utkanter för att kasta sitt skräp.

En i övrigt nöjd ­kommuninvånare