ANNONS

Dra genomfartstrafiken vid Henriksdal i tunnel

S i Nacka höll öppet möte om Henriksdalsområdets framtid.
S i Nacka höll öppet möte om Henriksdalsområdets framtid.
ANNONS

Gräv upp fornminnena och gräv ner bilarna! Det var ett par av de förslag som mötesdeltagarna lyfte fram när Socialdemokraterna höll öppet möte om Henriksdalsområdets utveckling den 13 november.

Kvarnholmsvägen leder trafiken från Henriksdal ut till Kvarnholmen. För området mellan Henriksdal och Finnboda, ett område med starkt kuperad terräng och en mängd fornminneslämningar, finns nu planer på stark förtätning. Med ett kreativt helhetsperspektiv kan vi både bygga nytt och ta till vara områdets historia och karaktär.

Det är viktigt att inte att bygga in barriärer och ”döda ytor” i form av bilvägar. Genomfartstrafiken skulle kunna grävas ner i en tunnel och lämna plats för attraktiva och inspirerande parkmiljöer och arkitektoniskt spännande hus.

Det är heller inte lämpligt med 50-våningshus som hackar sönder riksintresset Norra kustens mäktigt vackra silhuett. Tvärbanan kan ledas genom området ut mot Kvarnholmen och knytas ihop med tunnelbana, buss och båt i en terminal som får ersätta kontorshuset Danviks Center.

Det var några av de intressanta förslag som kom fram på mötet från engagerade närboende. Andra förslag var ordentliga cykelstråk genom området, att göra om Danvikshems gamla kyrkogård till en öppen park och att ha med barnperspektivet i all framtida planering. Och varför inte uppmärksamma kända personer som bott i och varit viktiga för området? Parken innanför Henrikdalsringen skulle döpas till Ahlsén-parken efter husens arkitekt och torget utanför ICA på Henriksdalsberget till Katarina Taikons torg. Hon bodde i många år på Henriksdalsberget. Ett stort tack till kommunens projektledare som gjorde en föredömlig dragning för oss som var med. Nu hoppas vi att de förslag som fördes fram på mötet finns med inför den framtida planeringen.