Dra inte alla äldre bilister över en kam

Svar på insändaren Inför gräns för äldre bilförare” den 24 februari.

”Katten” skriver att man vid en viss ålder borde bli av med sitt körkort endast på grund av att man levt ett visst antal år. Detta vore både generaliserande och åldersdiskriminerande.

Insändarskribenten menar att hen ”varit nära att krocka på grund av att föraren var 70+”, vilket är en helt felaktig uppfattning om vad som är relevant för att vara en bra bilförare.

Alla människor, såväl äldre som yngre, har olika reaktionstid, olika bra syn och olika kunskaper om trafikregler. Att dra alla över 70 år över en kam och mena att dessa är dåliga bilförare av vore därför helt fel. Alla är vi unika individer.

Är en människa inte kapabel att framföra sitt fordon på ett säkert sätt bör självklart denna individ inte ha körkort – men dra inte alla över en kam, då handlar det om generalisering och åldersdiskriminering.

En unik individ