Dra inte alla äldre förare över en kam Finnes: borttappad säng Sökes: trött golvliggare

Svar på insändaren ”inför gräns för äldre bilförare” av skribenten ”Katten” den 24 februari.

Vete katten, ”Katten”! Jag anser att du drar alla mogna och erfarna bilförare över en kam.

Det är naturligtvis så att vi alla, även unga människor någon gång kan misslyckas i trafiken. Men att, som du skriver, omyndigförklara och dra in körkortet för alla bilförare vid en viss ålder är helt fel tänkt.

Däremot kan jag tänka mig att vid en körkortsförnyelse efter till exempel 75 års ålder så kan en uppkörning i en för ändamålet speciell bilsimulator vara en god säkerhetskontroll.

Vakarn, 75+

Du som ”råkat tappa din säng” och sängbyrå har väl den senaste veckan fått sova på golvet. Jag förstår att du inte märkte när och var du tappade sängen, men jag kan hjälpa dig med information om att de ligger på Skeppsdalsvägen.

Jag tror inte att det skulle bli så trevligt att bädda sängen med rena sängkläder när du hämtar den efter att den utsatts för väder och vind här i diket. Förmodligen finns ett bättre alternativ, Brännbackens återvinningsstation, som bara ligger cirka en kilometer.

Om det nu skulle vara så att det är du som också försett vägens diken med många tomma vodkaflaskor, samt ett ganska stort antal ölburkar med mera, så kanske du kan ta med också dessa till Brännbacken när du åker dit med sängen och byrån.

BS