Du gjorde rätt som tog hand om cykeln

Svar på insändarenDu får inte rädda upphittat stöldgods den 10 februari:

Jag vill börja med att å polisens vägnar beklaga det bemötande du fick när du ringde till polisen och dessutom fick du inte korrekt information om hur du ska göra med upphittat gods, i det här fallet en misstänkt stulen cykel.

Av vad som framgår av insändaren kan man på goda grunder anta att den cykel som du hittade var misstänkt stulen. Du gjorde helt rätt i att ta hand om cykeln och därefter ringa till polisen och tala om vad du gjort och under vilka omständigheter du omhändertagit cykeln. Vi önskar i första hand att medborgare som hjälper oss i vårt uppdrag själva lämnar in den upphittade saken till polisen. Om man inte har möjlighet till detta, kommer vi och hämtar upp hittegodset.

Så nästa gång du eller någon annan medborgare hittar en misstänkt stulen sak vill vi att ni kontaktar polisen. Att med­borgare hjälper oss och är ”extra” öron och ögon åt oss är något vi vill uppmuntra och uppmana till!

Marie Hummer

Tf lokalpolisområdeschef Solna