Du upprörs för att kött ännu är norm

Svar på insändaren ”Kommunen ska inte tvinga på oss vegomat” den 14 januari:

Köttproduktion ger mer utsläpp av växthusgaser än biltrafiken. Ska vi klara klimatet måste vi äta mindre kött. Detta är forskarna så gott som överens om. Att som Katharina Wallenborg prata om ”miljövänlig” mat och samtidigt bortse från köttets problem är inte trovärdigt. Katharina Wallenborg upprörs över att ”vissa politiker i Huddinge” pekar på de problem köttet leder till. Hon syftar på en motion jag skrivit om att satsa på vällagad vegetarisk mat och göra det till huvudalternativ i kommunens skolor.

Men tvärtemot vad Katharina Wallenborg skriver handlar det inte om att tala om för eleverna vilken kost de ska välja. Inga pekpinnar ska riktas mot dem som fortsätter att välja kött. Men genom att lyfta fram bra vegetarisk mat i skolan kommer fler att få kostvanor som är både hälsosamma och hållbara.

2009 föreslog Miljöpartiet en vegetarisk dag i skolan varje vecka. Då blev svaret att detta redan var kommunens linje. Jag hoppas att inte Katharina Wallenborgs försvar för köttet ska tolkas som att hon tar avstånd även från detta.

Katharina Wallenborgs upprördhet visar att kött är norm. Att lyfta den vegetariska maten från hörnan med specialkost provocerar. Trots att det är köttet som är problematiskt om vi vill överleva som art.

Olof Olsson (MP)

kommunfullmäktige