Dubbdäcken är bra

Svar artikeln ”Friheten att välja dubbdäck är ett otyg” den 3 december.

Hur mycket skall vi älta om dubbdäck och säkerhet? Konstataterat är ju att dubbdäck räddar liv.

I vårt Huddingeklimat har vi mer ishalka än bara snö. Som exempel kan nämnas Ågestavägen.

Hälsofarliga partiklar i lungorna får vi även andas in på många andra sätt – har någon undersökt alla kemikalier som sprids på våra vägar av andra källor än dubbdäck vintertid?

Dubbdäck för att rädda liv