Dubbfritt är viktigare än överdäckad E4

Kommunen borde utrusta sina bilar med vinterdäck utan dubbar, för miljöns skull, anser insändarskribenten.
Kommunen borde utrusta sina bilar med vinterdäck utan dubbar, för miljöns skull, anser insändarskribenten.

Som en ren princip för att visa att man tror på idén med att minska partikelutsläppen tycker jag att Sollentuna kommun ska föregå med gott exempel och utrusta de fordon som används i de kommunala verksamheterna med riktiga vinterdäck utan dubbar inför vintern 2013/2014.

Falkenbergs kommun över­väger att utrusta sina fordon med riktiga vinterdäck i stället för dubbdäck kommande vinter. ­Vågar Sollentuna kommun bli först med dubbfritt i Stockholmsområdet?

Sedan kan ju företag och privat­personer anta utmaningen. Vilket företag och vilken biluthyrningsfirma blir först med att konsekvent utrusta sina ”miljöbilar” med odubbade vinterdäck?

Det är ingen större nyhet att transporter i olika former belastar miljön mer eller mindre. Diskussionen kring att lägga våra gemen­samma skattepengar på överdäckning av E4 genom Sollen­tuna för att minska partikelutsläppen är en dyrbar tankevurpa som bokstavligt talat vill lägga locket på problemet.

Idén att nyttja möjligheten att kräva skadestånd av staten för partikelutsläppen längs E4 i vår kommun är mycket bra. En eventuell överdäckning av E4 löser inga problem, orsaken till partikelutsläppen kommer att finnas kvar. Möjligtvis minskar symptomen en aning.

Det finns enklare och mer kostnadseffektiva metoder för att minska partikelutsläpp än att överdäcka E4, metoder som vi alla helt frivilligt kan vara delaktiga i. Vi andas alla samma luft och har ett personligt ansvar för vår miljö. Vi kan inte förvänta oss att någon annan tar det ansvaret. I möjligaste mån bör vi dessutom undvika förbud, avgifter och and­ra pålagor.

Riktiga vinterdäck utan dubbar fungerar utmärkt för seriös körning här i Sollentuna och i stora delar av landet. De minskar slitaget på vägarna och därmed utsläppen av farliga partiklar. Visst kan det vara halt ibland och då får man anpassa hastigheten.

Det krävs erfarenhet för att köra säkert. Att släppa lite på gas­en kräver sin man eller kvinna.

HE

Riktiga vinterdäck utan dubbar fungerar utmärkt för seriös körning här i Sollentuna och i stora delar av landet.