Dumpa sopor lätt för lata

Jag uppskattar att än viss bostadsrättsförening är kreativ och har löst problemet med var man slänger allt renoveringsskräp. Man dumpar det helt enkelt vid gångvägen på den angränsande kommunala marken. På det sättet gynnas alla vi lata och barnen, som har fått en ny spännande lekplats.

WTF